ششمین آزمون علمی-تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی

تاریخ : 13 می 2012

Down.docx     به استحضار مي رسد ششمین آزمون علمي-تخصصي متقاضيان دريافت پروانه كارشناسي رسمي سال جاری بطور همزمان در سراسر كشور بر اساس نامه شماره شماره 91/866/س/ن مورخ 13/02/91 معاونت آموزشي، فني و پژوهشي سازمان مركزي برگزار مي گردد. لذا اعضائی که متقاضی ثبت نام در آزمون مذکور می باشند در صورت داشتن ضوابط و […]


ششمین آزمون علمي-تخصصي متقاضيان دريافت پروانه كارشناسي رسمي

تاریخ : 13 می 2012

Down.docx     به استحضار مي رسد ششمین آزمون علمي-تخصصي متقاضيان دريافت پروانه كارشناسي رسمي سال جاری بطور همزمان در سراسر كشور بر اساس نامه شماره شماره 91/866/س/ن مورخ 13/02/91 معاونت آموزشي، فني و پژوهشي سازمان مركزي برگزار مي گردد. لذا اعضائی که متقاضی ثبت نام در آزمون مذکور می باشند در صورت داشتن ضوابط و […]


فرم طرح بهینه ساز سوخت مرغ داری ها

تاریخ : 20 فوریه 2012

فرم نظارت طرح يارانه انرژي مرغداري.docx


فرم طرح بهينه ساز سوخت مرغ داري ها

تاریخ : 20 فوریه 2012

فرم نظارت طرح يارانه انرژي مرغداري.docx


جداول مربوط به ظرفیت اجرائی مشاوران پیمانکاران و مهندسین فنی مزرعه

تاریخ : 24 دسامبر 2009

Download file Download file Download file Download file Download file Download file


گردش کار صدور پروانه گلخانه و پرورش قارچ

تاریخ : 10 نوامبر 2009

Download file Download file Download file Download file Download file


مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه تاسیس گلخانه

تاریخ : 10 نوامبر 2009

Download file Download file


فرم های مربوط به صدور پروانه گلخانه ها

تاریخ : 10 نوامبر 2009

Download file Download file Download file Download file Download file Download file Download file


تعرفه خدمات گیاهپزشکی

تاریخ : 20 اکتبر 2009

Download file