قابل توجه کلیه مبتکرین، مخترعین، پژوهشگران و نوآوران عرصه کشاورزی

تاریخ : 21 می 2013

قابل توجه کلیه مبتکرین ، مخترعین ، پژوهشگران و نوآوران عرصه کشاورزی              بدین وسیله از شما صاحبان ایده ، اختراع و ابتکار تقاضا می شود طرح ها و نوآوری های خود را با مرکز رشد فناوری کشاورزی در میان بگذارید.تا در قالب شرکت های دانش بنیان تجاری سازی و ثروت اندوزی شود. سایت:agri-incubator.ir  پست الکترونیک:agri.incubator@gmail.com […]


فعاليت در فرآیند صدور پروانه های دام، طیور و آبزیان و مدیریت فنی واحدهای مذکور

تاریخ : 8 آگوست 2012

اطلاعيه صدور پروانه دام 1.doc       به استناد ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور(موضوع تبصره های 1، 2، 3و 5 ) وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره 38/020 مورخ 10/01/91 مبنی بر انتقال وظیفه صدور پروانه های دامپروری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و  تفاهم نامه منعقده  […]


فعالیت در فرآیند صدور پروانه های دام، طیور و آبزیان و مدیریت فنی واحدهای مذکور

تاریخ : 8 آگوست 2012

اطلاعيه صدور پروانه دام 1.doc       به استناد ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور(موضوع تبصره های 1، 2، 3و 5 ) وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره 38/020 مورخ 10/01/91 مبنی بر انتقال وظیفه صدور پروانه های دامپروری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و  تفاهم نامه منعقده  […]


مقاله علمی خسارت سرمازدگی

تاریخ : 10 آگوست 2008

                                                     خسارت سرمازدگی   تهیه كنندگان: راحله دهگاهی   –   حسین نوری    كارشناسان حفظ نباتات   مقدمه: هنگامی که دمای هوا از صفر درجه پایینتر رود گیاهان حساس آسیب می بینند و میزان تولید آنها شدیداتحت تاثیر قرار میگیرد امروزه جهت جلوگیری از سرمازدگی گیاهان  دو نوع روشهای حفاظتی انجام میگیرد: 1-روشهای حفاظتی غیر فعال    2-روشهای حفاظتی […]