قابل توجه اعضاء محترم سازمان

تاریخ : 14 می 2013

قابل توجه اعضاء محترم سازمان

با عنایت به اینکه اطلاع رسانی به کلیه اعضاء سازمان مستلزم داشتن اطلاعات صحیح  اعضاء شامل آدرس و تلفن همراه می باشد، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم درخواست می گردد درصورت تغییر آدرس یا شماره تماس مراتب را به واحد ثبت نام سازمان  اعلام تا اصلاحات مورد درخواست(در خصوص تغییر آدرس یا شماره تماس) در بانک اطلاعاتی اعمال گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی