قابل توجه اعضاء جویای کار ساکن شهرستان مشهد

تاریخ : 18 می 2013

قابل توجه اعضاء جویای کار ساکن مشهد

اعضاء محترم سازمان و جویای کار ساکن مشهد و بخشهای تابعه در صورت علاقمندی به فعالیت در روستاهای شهرستان مشهد ، با تکمیل فرم ذیل به سازمان نظام مهندسی استان مراجعه نمایند.

فرم درخواست همكاري

  احتراماً،اينجانب               فرزند            متولد                 فارغ‌التحصيل رشته             مقطع                    ازدانشگاه                        با شماره نظام مهندسي                    و شماره ملي                       بومي روستای                     شهرستان مشهد  وجویای کار ، متقاضی همکاری در روستاهای شهرستان مشهد می باشم.

آدرس محل سكونت و كد پستي:

تلفن همراه:                                    

  پست الكترونيکی:                                                                                                                                                                             تاریخ:                       امضاء: