قابل توجه کلیه مبتکرین، مخترعین، پژوهشگران و نوآوران عرصه کشاورزی

تاریخ : 21 می 2013

قابل توجه کلیه مبتکرین ، مخترعین ، پژوهشگران و نوآوران عرصه کشاورزی             

بدین وسیله از شما صاحبان ایده ، اختراع و ابتکار تقاضا می شود طرح ها و نوآوری های خود را

با مرکز رشد فناوری کشاورزی در میان بگذارید.تا در قالب شرکت های دانش بنیان تجاری سازی و ثروت اندوزی شود.

سایت:agri-incubator.ir 

پست الکترونیک:agri.incubator@gmail.com

آدرس: بزرگراه شهید کلانتری حد فاصل میدان جمهوری اسلامی(تلویزیون) و جهاد مرکز رشد فناوری کشاورزی

تلفن:8717179-8717013