شروع بکار هیئت بدوی انتظامی

تاریخ : 27 می 2013

شروع بکار هیئت بدوی انتظامی 

هیئت بدوی انتظامی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی شروع بکار نمود.

دبیرخانه هیئت در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مستقر و همه روزه در ساعات اداری آماده دریافت نقطه نظرات همکاران، شهروندان و کارفرمایان محترم می باشد.