شرايط ثبت نام در دوره طراحي و اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار

تاریخ : 28 می 2012

Form.doc   زمان برگزاري جمعه 19/03/91 پنجشنبه 18/03/91 چهارشنبه 17/03/91 هفته اول جمعه 26/03/91 پنجشنبه 25/03/91 چهارشنبه 24/03/91 هفته دوم جمعه 02/04/91 پنجشنبه 01/04/91 چهارشنبه 31/03/91 هفته سوم جمعه 09/04/91 پنجشنبه 08/04/91 چهارشنبه 07/04/91 هفته چهارم  الف) دارابودن مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته آبياريب)تكميل فرم ثبت نام(فرم ذيل) ج) فتوكپي كارت عضويت (اعضايي‌كه تاريخ […]


وضعیت اشتغال اعضا ی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 28 می 2012

شرح  کل اعضاء  زن مرد تعداد كل  درصد (شاغل در بخش غیر دولتی( مرتبط و غیر مرتبط  258 1346 1604 13.5 (شاغل در بخش دولتی (مرتبط و غیر مرتبط  168 1639 1807 15.2 بازنشسته  0 124 124 1 جوياي كار  3709 4657 8366 70.3 جمع کل  4250 7648 11898


آمار اعضای سازمان به تفکیک رشته تحصیلی

تاریخ : 28 می 2012

ردیف رشته تحصیلی جمع کل درصد 1 زراعت و اصلاح نباتات  4300 36.14 2 علوم دامی  1867 15.69 3 صنایع کشاورزی 1092 9.18 4 باغبانی  989 8.31 5 گیاهپزشکی  841 7.07 6 آبیاری  و ابادانی 708 5.95 7 منابع طبیعی  500 4.2 8 شیلات  و محیط زیست 413 3.47 9 اقتصاد کشاورزی  323 2.71 10 […]


آمار اعضای سازمان به تفکیک رشته تحصيلي

تاریخ : 28 می 2012

ردیف رشته تحصیلی جمع کل درصد 1 زراعت و اصلاح نباتات  4300 36.14 2 علوم دامی  1867 15.69 3 صنایع کشاورزی 1092 9.18 4 باغبانی  989 8.31 5 گیاهپزشکی  841 7.07 6 آبیاری  و ابادانی 708 5.95 7 منابع طبیعی  500 4.2 8 شیلات  و محیط زیست 413 3.47 9 اقتصاد کشاورزی  323 2.71 10 […]


مستندات و پشتوانه قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

تاریخ : 28 می 2012

الف) قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي با 38 ماده و 28 تبصره مصوب 1380.4.3ب)قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با 35 ماده و 36 تبصره مصوب 1389.2.22ج) قانون نظام جامع دامپروري كشور مشتمل بر 21 ماده و 14 تبصره مصوب 1388.5.7د) بند ه ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه […]


مستندات و پشتوانه قانوني سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي

تاریخ : 28 می 2012

الف) قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي با 38 ماده و 28 تبصره مصوب 1380.4.3ب)قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با 35 ماده و 36 تبصره مصوب 1389.2.22ج) قانون نظام جامع دامپروري كشور مشتمل بر 21 ماده و 14 تبصره مصوب 1388.5.7د) بند ه ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه […]


عملکرد آموزشی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 28 می 2012

      از ابتدای تاسیس سازمان تاکنون حدود 34500 نفر-روز در قالب بیش از 213 دوره آموزشی برگزار گردیده است. کاربردی بودن ، انعطاف پذیری از نظر تنوع آموزش ، محل اجرا ، نوع و شرایط پذیرش ، طراحی دوره بر مبنای شغل ، تاکید بر مهارت‌های عملی و دانش فنی ، پذیرش فراگیران متناسب با […]


آمار رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 28 می 2012

اعضای حقیقی اعضای حقوقی مشاوره اجرائی مهندسین فنی مزرعه جمع رتبه داران مشاوره اجرائی مهندسین فنی مزرعه جمع رتبه داران 488 767 877 2132 13 299 60 372 صدور پروانه اشتغال 649 مورد


ششمین آزمون علمی-تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی

تاریخ : 13 می 2012

Down.docx     به استحضار مي رسد ششمین آزمون علمي-تخصصي متقاضيان دريافت پروانه كارشناسي رسمي سال جاری بطور همزمان در سراسر كشور بر اساس نامه شماره شماره 91/866/س/ن مورخ 13/02/91 معاونت آموزشي، فني و پژوهشي سازمان مركزي برگزار مي گردد. لذا اعضائی که متقاضی ثبت نام در آزمون مذکور می باشند در صورت داشتن ضوابط و […]