No Banner to display

فراخوان بکارگیری کارشناسان ناظر کشاورزی

تاریخ : ۱۷ مهر ۱۳۹۳

فراخوان بکارگیری کارشناسان ناظر کشاورزی
جهت طرح های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان (سال زراعی ۹۴ – ۹۳)

به اطلاع اعضاء حقیقی سازمان می رساند که سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در نظر دارد از بین متخصصین عضو این سازمان، در رشته های (جدول پیوست) جهت طرح نظارتی آن سازمان کارشناس ناظر جذب نماید.
جهت اطلاعات بیشتر راهنمای آزمون (ویژه داوطلبان) که به پیوست ضمیمه می باشد را مطالعه فرمایید.
فرم ثبت نام آزمون