No Banner to display


slide1

مدارک مورد نیازجهت صدور پروانه بارگاه بهداشتی زرشک

تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۵

برای دریافت مدارک مورد نیازجهت صدور پروانه بارگاه بهداشتی زرشک بر روی فایلهای زیرکلیک نمائید. مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بارگاه بهداشتی زرشک فرم شماره۲-تعیین کارشناس بارگاه بهداشتی زرشک فرم شماره۹- بازدید و برآورد سطح زیر کشت


Slide1

بخشنامه و فرم بازدید بارگاههای بهداشتی زرشک

تاریخ : ۲۷ مهر ۱۳۹۴

برای دریافت بخشنامه و فرم بازدید و برآورد سطح زیرکشت ، تعداد اصله نهال زرشک و تولید متقاضیان   بارگاههای بهداشتی زرشک بر روی فایل  زیر کلیک نمائید. file