No Banner to display


Slide1

مشخصات معاونین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

تاریخ : ۶ فروردین ۱۳۹۴

برای دریافت  مشخصات  معاونین سازمان نظام مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی خراسان جنوبی برروی فایل زیر کلیک نمائید. Characteristics deputies Organization


Slide1

مشخصات اعضای چهارمین شورای سازمان نظام مهندسی

تاریخ : ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

برای دریافت مشخصات اعضای چهارمین شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برروی  فایل زیر کلیک نمائید. Specifications


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵

  تلاش کشاورزان و دانش بومی سالهای طولانی بسیاری از نیازهای مردم را پاسخ می گفت ولی رشد جمعیت و نیازهای تازه، افرادی را به آموختن دانش و فناوری های جدید سوق داد.   تلاش مستمر دانش آموختگان و متخصصین علوم کشاورزی بهره وری در این بخش را ارتقاء داده و در حال حاضر بیش از […]