No Banner to display

الزام ثبت نام کلیه اعضای محترم سازمان در سامانه www.iaeo.ir

تاریخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۲

براساس ماده ۱۱ دستورالعمل عضویت اعضای حقیقی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور کلیه اعضای فعلی سازمان مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل(۹۲/۶/۳) نسبت به ثبت نام مجدد از طریق سامانه( www.iaeo.ir) ثبت نام اقدام کنند. مسئولیت عواقب عدم اقدام به موقع در ثبت نام به عهده آنها خواهد بود.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل عضویت اعضای حقیقی، درصورت عدم پرداخت حق عضویت سالانه به مدت ۴ سال پیاپی عضویت عضو لغو و کارت صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد، در صورت مراجعه عضو و پرداخت حق عضویتهای معوقه کارت عضویت جدید صادر می گردد.